Chestionar părinți și profesori

Pentru revizuirea planurilor-cadru pentru învățământul gimnazial, au fost elaborate două chestionare adresate părinților și profesorilor, principalii agenți implicați în educația elevilor. Cele două chestionare sunt încărcate în format digital, pe platforma SurveyMonkey, și pot fi accesate, de către părinți la adresa: https://www.surveymonkey.com/r/93YXY6X și de către profesori la adresa: https://www.surveymonkey.com/r/9F2G6TX. Timpul necesar completării integrale a unui chestionar nu depășește 10-15 minute.

VALIDARE PLAN CADRU.pdf