107621-ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE PROTECȚIA MUNCII

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, derulează proiectul POCU/90/6.13/6.14/107621 „ȘANSA- Școala activă pentru noi, succes pentru angajatori”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, depus și câștigat de INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA.
Obiectivul general al proiectului îl constituie Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 333 de elevi din 9 licee tehnologice (care au în oferta de școlarizare inclusiv învățământ postliceal) din județul Hunedoara, cu scopul creșterii șanselor de ocupare a acestora și integrarea pe piața muncii a unui număr de 167 elevi la încetarea calității de participant in proiect.
În vederea derulării activităților proiectului, Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara îi revine rolul de a achiziționa, prin achiziție directă, echipamente de protecție necesare derulării stagiilor de pregătire practică.
Atașăm formatul editabil al ofertei și specificațiile tehnice care sunt prevazute în Invitațiile de Participare atașate prezentului mesaj.
Oferta va fi insotită de Certificatul de înregistrare fiscală, Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF privind obligatiile fiscale .
Atașăm Nota privind estimarea valorilor contractului de achiziții .
Documentatia va fi depusă la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, în plic închis, până la data de 20.05.2019 ora 14.
MANAGER PROIECT
INSPECTOR SCOLAR GENERAL
STEFANIE MARIA
 
INVITATIE_PARTICIPARE.pdf
NOTA ESTIMARE VALOARE_ECHIPAMENTE PROTECTIE.pdf
FORMULAR OFERTA_107621_echipamente protectie stagii practica