Achizitie produse de papetarie POCU 10673

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, derulează proiectul POCU/90/6.13/6.14/107621 „ȘANSA- Școala activă pentru noi, succes pentru angajatori”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, depus și câștigat de INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA.
Obiectivul general al proiectului îl constituie Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 333 de elevi din 9 licee tehnologice (care au în oferta de școlarizare inclusiv învățământ postliceal) din județul Hunedoara, cu scopul creșterii șanselor de ocupare a acestora și integrarea pe piața muncii a unui număr de 167 elevi la încetarea calității de participant in proiect.
Atașăm formatul editabil al ofertei care se depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, în plic închis, până la data de 17.12.2019, ora 14.00.
Specificațiile tehnice sunt prevazute în Invitațiile de Participare atașate prezentului mesaj.
Atașăm Nota privind estimarea valorilor contractului de achiziții produse de papetarie si alte articole din hartie .Ofertele se depun la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, în plic închis, până la data de 17.12.2019 ora 14.00
MANAGER PROIECT
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
STEFĂNIE MARIA

anunt achizitii(1).pdf

formular de oferta(1).pdf

invitatie participare.pdf

nota estimare valori(1).pdf

nota justificativa(1).pdf

referat de necesitate(1).pdf