Chestionare de feedback

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4135/2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line, respectiv ale Planului Județean de Intervenție Educațională, invităm cadrele didactice, părinții și elevii să completeze chestionarul care li se adresează, în scopul de a îmbunătății permanent activitatea educațională organizată în mediul online, desfășurată în această perioadă.

chestionar elevi : https://tinyurl.com/invatareonline
chestionar cadre didactice: https://tinyurl.com/profesorionline
chestionar părinți: https://tinyurl.com/parintionline