ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ LUCRĂRI REPARAȚII CAPITALE LA SEDIUL ISJ HUNEDOARA

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara inițiază achiziția directă pentru ”Lucrări de reparaţii capitale la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara”, respectiv înlocuirea utilajului din centrala termică conform documentației de atribuie anexate. Valoarea estimată fără TVA: 176470 lei. Termenul de execuție: 75 zile de la semnarea contractului și emiterea ordinului de începere al lucrărilor. Termenul limită de depunere al ofertelor: 10.07.2020, ora 11.00. Anexăm Documentația de atribuire cu formularele solicitate.

Documentatie de atribuire si formulare.pdf