Depunerea dosarelor de înscriere în clasa a IX-a/ rezolvarea cazurilor speciale

În perioada 13-17 iulie 2020 are loc depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. Candidații care nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană. 

Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat se repartizează în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat (30 iulie – 3 august 2020).

Cadrul legal cu prevederile de mai sus poate fi consultat aici.