START selecție GRUP ȚINTĂ - Proiect CRED pentru disciplinele: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA FRANCEZĂ, MATEMATICĂ, FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE, ISTORIE, GEOGRAFIE, RELIGIE ORTODOXĂ, INFORMATICĂ ŞI TIC!

În cadrul proiectului CRED începe selecţia cadrelor didactice din învăţământul gimnazial din judeţul Hunedoara, în vederea participării la programul de formare profesională continuă “CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Timiş în cadrul Proiectului “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi - CRED” .

Activitatea de selecţie a grupului ţintă este permanentă, în conformitate cu prevederile Metodologiei de selecţie, iar formarea cadrelor didactice din învăţământul gimnazial se va desfăşura, continuând cu noi serii în perioada 28 septembrie - 13 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii în funcţie de condiţiile speciale generate de pandemia cu COVID-19.

În cadrul programelor de formare continuă acreditate, în proiectul CRED se acordă o atenţie special formării/dezvoltării/exersării competenţelor digitale pentru cadrele didactice din învăţământul primar şi gimnazial. Astfel, pe parcursul activităţilor de formare, cadrele didactice participante sunt implicat activ, atât în activitatea de formare online sincronă (webinare), cât şi asincronă, utilizând platforma pentru învăţare educaţională şi resursele educaţionale (RED).

În actualul context pandemic, aceste competenţe sunt cu atât mai mult necesare pentru desfăşurarea activităţilor didactice online!
Anunțul de selecție și machetele se regăsesc in secțiunea de pe site dedicată proiectului CRED denumite: Anunț selecție GRUP ȚINTĂ 12_09_2020!
https://drive.google.com/file/d/1sImBkqCL7PoRGDsIYD8A8BWLeLuC6dzf/view?usp=sharing


prof. ADRIANA ALMĂȘAN
Director CCD HD
Expert local coordonare formare CRED