Facebook

APEL SELECȚIE MANAGERI SEPTEMBRIE 2022

Casa Corpului Didactic Hunedoara lansează apelul de selecție a grupului țintă pentru programul de formare continuă acreditat: Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER - CRED Formare nivel 2
Durata programului: 50 ore
Modul de organizare: formare online (25 ore online sincron și 25 ore online asincron)
Perioada de formare: 7 octombrie - 23 decembrie 2022
Obiectivul principal al programului de formare: dezvoltarea competențelor managerilor de școli de a realiza coordonarea eficientă a implementării curriculumului național (învățământ primar și gimnazial) la nivelul unității de învățământ.

Criterii de selecție:
a. Directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au în structură clase de nivel primar / gimnazial, inclusiv învățământul special și care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunile 2021 și 2022;
b. Directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED, vor avea prioritate pentru selecția curentă a grupului țintă;
c. Selecția va fi realizată în funcție de numărul de formatori de la nivelul fiecărui județ, în limita a 25 de locuri în grupă.

Selecția curentă a grupului țintă, vizează cadrele didactice care au promovat concursurile organizate conform OME nr. 4597/2021 și OME nr. 5454/2022, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

 
Mai multe informatii gasiti aici: https://www.ccdhunedoara.ro/?a=6&b=1&c=1203

Funcționare unități de învățământ: an școlar 2021 - 2022

IMG 20200930 WA0001

Educatia continua

IMG 20200930 WA0001

Învățare ONLINE

invatare online

Comunicate de presa

salvaticopiii

geoparc