HUNEDOARA, Deva, Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065; Tel: +4(0) 254 213315, +4(0) 254 215755; Fax: +4(0) 254 215034, +4(0) 254 220911; E-mail: inspectorat@isj.hd.edu.ro

Facebook

Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara

Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, ca reprezentant în teritoriu al Ministerului Educaţiei Naţionale, este o instituţie descentralizată, cu rol de îndrumare, coordonare şi control a serviciilor educaționale oferite de unitățile de învăţământ din județul Hunedoara, în scopul asigurării calității formării și dezvoltării personale a tinerilor.
Este partenerul autentic al comunităţii locale, al părinţilor, elevilor, al tuturor factorilor implicaţi în educaţie, prin asigurarea unei comunicări eficiente între toți actorii educaționali, pentru atragerea și menținerea tuturor copiilor de vârstă școlară într-o formă de învățământ adecvată vârstei și capacității lor. Extinde oferta de formare atât pentru cei care nu și-au finalizat școlar până la vârsta de 18 ani, iar prin învățământul profesional,învățământul dual, învățământul postliceal și școala de maiștri asigură o formare profesională de calitate.
Învățământul preuniversitar hunedorean îşi propune menţinerea standardelor de exigenţă educaţională, probate prin rezultate bune la toate evaluările și examenele naţionale, prin consilierea și orientarea absolvenţilor învățământului preuniversitar care să conducă la creșterea inserției socio-profesionale .