Facebook

MATERIALE DESFĂȘURARE STAGII PREGĂTIRE PRACTICĂ 2021-2022

În cadrul proiectului POCU/90/6.13/6.14/107621 ”ȘANSA - Școală pentru noi, succes pentru angajatori” au fost elaborate materiale utile profesorilor de instruire practică, precum și agenților economici (tutorilor de practică) care sunt implicați în procesul de formare profesională.

Caiet practică, Fișe de evaluare și feedback, Fișe de documentare

MODEL_CAIET_SPP_FISE_LUCRU.pdf
FISA_OBSERVARE_MONITORIZARE_ELEVI.pdf
FISA_PREZENTA_SPP
FISA_FEEDBACK_TUTORE.pdf