---- sectiune in lucru ----

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.


Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara, vă rugăm să completaţi o cerere şi să o trimiteţi pe adresa HUNEDOARA, Deva, Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065, România.

În cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă, conform legii.

Formularele tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:
   Cerere solicitare informaţii de interes public 
   Reclamaţie administrativă 1 
   Reclamaţie administrativă 2

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1:
  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea I.S.J.;
  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al I.S.J.;
  • Coordonatele de contact ale I.S.J., respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
  • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • Programele şi strategiile proprii;
  • Documentele de interes public;
  • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: documentele produse şi/sau gestionate de către direcţiile din cadrul M.E.N.C.S. sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si funcţionare a M.E.N.C.S.;
  • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001.