Pentru a solicita instituției informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr.544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresați:

  • Responsabil cu comunicarea informațiilor de interes public - inspector școlar prof. Camelia Beșleagă

Tel: +4(0) 254 213315, +4(0) 254 215755  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program functionare:

Luni - Joi 800-1630
Vineri 800-1400